Over TDI

De mensen achter TDI worden gekenmerkt door een fascinatie voor nieuwe technologieën en de commerciële mogelijkheden die dat biedt. De inhoudelijke kennis die zij hebben weten zij te combineren met een grote interesse voor nieuwe technologieën en technologische mogelijkheden. Maar zij gaan verder. Want zij realiseren zich heel goed dat een innovatie pas echt succesvol is als het zijn commerciële waarde in de markt heeft bewezen.

“Nieuwe mogelijkheden zien en benutten”